Aktualności

*W dniach 7-10 październik 2018 roku w stolicy Austrii, we Wiedniu odbył się 27 Kongres ESGE. Uczestniczyłem w warsztatach doskonalących umiejętności  zaawansowanych operacji laparoskopowych

*W dniu 1 kwietnia 2018 roku otworzyłem Gabinet Ginekologiczny w Sieradzu, ul. Wincentego Wnuka 10s lok.S13, do którego zapraszam wszystkie pacjentki z rejonu Ziemi Sieradzkiej. Telefon do rejestracji 601 773 970

*W dniu 1 lutego 2018 roku, po wygranym konkursie, objąłem  stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno- Położniczego Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Jest to duży szpital i oddział drugiego poziomu  opieki perinatalnej, nowocześnie wyposażony, który zapewnia bardzo dobry poziom opieki położniczej. W oddziale ginekologicznym realizujemy koncepcję ginekologii małoinwazyjnej, w pełnym zakresie operacji ginekologicznych laparoskopowych i histeroskopowych.

W dniach  2-5 października 2016 roku odbył się w Brukseli kolejny, już 25 Kongres ESGE. Hasłem przewodnim Kongresu było motto ” From revolution to continuous inovation”. Nowoczesne techniki endoskopowe weszły już na stałe do metod leczenia operacyjnego w ginekologii. Sprzęt endoskopowy zapewnia coraz lepsze metody obrazowania oraz szerokie możliwości bezkrwawego operowania. Tematem, który mnie szczególnie interesuje jest leczenie endoskopowe ubytku ściany macicy po przebytym cięciu cesarskim. Jest to tzw zespół NICHE. Odsetek cięć cesarskich systematycznie rośnie w ostatnich latach. Problem zespołu niche staje się w związku z tym palącym problemem.  Metody skutecznego leczenia zespołu NICHE oparte są na operacjach  histeroskopowych i laparoskopowych, które są dostępne w mojej ofercie.

• Nad pięknym Dunajem, w stolicy Węgier, w Budapeszcie odbył się w dniach 7-10 października 2015 roku XXIV Kongres ESGE. Wiodącym tematem Kongresu była dwa wydarzenia. W Szwecji dokonano pierwszych w Świecie udanych operacji przeszczepienia macicy od żywej dawczyni i urodzenia zdrowego dziecka przez biorczynię. Zespół szwedzkich lekarzy przedstawił dokładnie wszystkie problemy z jakimi musieli się zmierzyć lekarze w osiągnięciu tego bezprecedensowego sukcesu. Drugim wydarzeniem Kongresu były prezentacje sprzętu wizyjnego nowej generacji. Do laparoskopii ginekologicznej weszły już szeroko kamery endoskopowe do obrazowania trójwymiarowego 3D oraz monitory w rozdzielczości 4K. Precyzja w obrazowaniu struktur anatomicznych jest drogą do postępu sprawności operacyjnej i zwiększenia możliwości małoinwazyjności zakresu zabiegu

• Uzyskałem Certyfikat do wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie ginekologii i położnictwa według wymaganych standardów, wydany przez Sekcję Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, numer 52/2015

• W stolicy Unii Europejskiej, w Brukseli odbył się w dniach 23-27 wrzesień 2014 roku już 23-ci Kongres ESGE. Oprócz udziału w obradach plenarnych, w sesjach specjalistycznych oraz pokazach operacji „na żywo”, odbyłem przeszkolenie na kursie specjalistycznym leczenia zaburzeń statyki narządów płciowych. Współcześnie najbardziej skutecznym zabiegiem operacyjnym w leczeniu obniżenia lub wypadaniu pochwy i macicy jest operacja laparoskopowa –SAKROKOLPOPEKSJA.  Skuteczność tej operacji jest niekwestionowana a zastosowanie siatki z tworzywa sztucznego powoduje trwałą podporę dla zniszczonych struktur podtrzymujących narządy płciowe w jamie brzusznej. Laparoskopowa sakrokolpopeksja jest w mojej ofercie operacji laparoskopowych!

• W dniach 21-24 maja 2014 roku brałem udział w 6 th Annual SERGS Meeting on Robotic Gynaecological Surgery, Essen, Germany. Kongres poświęcony był osiągnięciem laparoskopii ginekologicznej przy użyciu robota chirurgicznego DaVinci. Coraz więcej skomplkowanych operacji ginekologicznych wykonywanych jest w świecie przy użyciu robota chirurgicznego. Szkoda, że te techniki nie są dostępne w Polsce.

• Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymałem Certyfikat do badań ultrasonograficznych prenatalnych wydany przez The FETAL MEDICINE FOUNDATION. Certyfikat FMF dowodzi , że badania USG w ciąży wykonywane są w sposób prawidłowy. FMF prowadzi też bieżący nadzór nad poprawnością wyknywanych badań ultrasonograficznych w ciąży. Okresowo skany USG są raportowane do centrali FMF w Londynie, gdzie poodlegają surowej ocenie merytorycznej i jakościowej.  ( CERTYFIKAT )

• W październiku 2013 roku odbył się w Berlinie coroczny Kongres ESGE na którym poszerzałem swoje umiejętności w laparoskopii i histeroskopii. ( CERTYFIKAT )

• Uzyskałem Europejski Certyfikat Umiejętności w Kolposkopii wystawiony przez The European Federation for Colposcopy and Pathology of the Lower Genital Tract (EFC) oraz Polskie Towarzystwo Kolposkopii I Patologii Szyjki Macicy. ( CERTYFIKAT )

• W dniach 24-28 kwietnia 2013 roku brałem aktywny udział w Międzynarodowym Kongresie Ginekologii Endoskopowej MESGE, który odbył się w Turcji, Antalya. ( CERTYFIKAT )

• Zapraszam do przeczytania ciekawego wywiadu zamieszczonego w październikowym wydaniu czasopisma ilustrowanego „Kobieta i Życie. ( Kobieta i Życie )

• W dniach 11-14 września 2012 roku odbył się w Paryżu coroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej, w którym brałem aktywny udział uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach doskonalących oraz panelach dyskusyjnych z ginekologami z całej Europy. ( KONGRES )

• W Londynie, w dniach 21-24 września 2011 roku odbył się  20- th Annual Congress ESGE, w którym aktywnie uczestniczyłem.